+46 477 77 91 00

Försäljningsvillkor

1. Försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller för dig som konsument och näringsidkare som handlar hos ISCOM Consulting AB (”säljaren”).

Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, distans-och hemförsäljningslagen och annan konsumentlagstiftning är tillämplig vid försäljning till konsumenter och innehåller omfattande och i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter. Dessa försäljningsvillkor anknyter till och kompletteras av dessa lagar. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Med undantag för vad som anges i dessa försäljningsvillkor är köplagen tillämplig vid försäljning till näringsidkare. Om köparen är en näringsidkare ansvarar säljaren endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte i sådan utsträckning som annat följer av tvingande lagstiftning.

2. Tillämplighet

Allmänt

De produkter som presenteras på webbplatsen utgör säljarens ordinarie sortiment och är avsedda för användning i Sverige.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Aktuella erbjudanden gäller således så långt säljarens centrallager räcker, om inget annat anges.

Vid felskrivningar avseende det pris eller den produktinformation som anges på webbplatsen, i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger säljaren rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Du har som kund då rätt att avbeställa din order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Du har således inte rätt att exempelvis kräva att få köpa produkten till det angivna priset eller få en ny produkt med den felaktigt angivna produktinformationen till det felaktigt angivna priset.

Särskilt om köp av programvaror

Vid köp/nedladdning av programvaror erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara eller det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

3. Pris

Priserna på säljarens webbplats uppdateras nära realtid och inkluderar moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Fraktkostnader och avgifter tillkommer.

4. Betalning

För information om betalningssätt och därtill kopplade betalningsvillkor, klicka  här.

5. Leverans

Inom frakt ingår inte inbärning, och godset levereras till närmaste port, grind, tomtgräns eller garageuppfart. Leverans sker på vardagar dagtid enligt överenskommelse med fraktbolaget. När dina varor lämnar vårt lager kommer du att få ytterligare ett mejl som informerar om detta. Om du har beställt en eller flera varor som ska hemlevereras, kommer du att bli aviserad av transportör för att tillsammans komma överens om en leveranstid.

Paketleverans

Vid beställning av mindre produkter, t.ex. tillbehör, dvd, osv., sker leveransen med hjälp av posten till kundens närmsta postombud.

Leveranstiden för paket är 1-5 arbetsdagar från det att din beställning lämnat vårt lager.

Hemleverans (större produkter)

Vid beställning av större produkter, t.ex. servrar, rack osv., sker leveransen med transportföretag till angiven adress. Så snart din order har skickats från vårt centrallager får du en bekräftelse per e-post, sedan kommer du att bli aviserad om leveranstid/leveransdag. Observera att det är upp till transportföretag att föreslå dag/tid för leverans. Leveranstillfället sker på vardagar, normalt mellan 08:00-17:00, dock kan tidsintervallen variera beroende på vart i Sverige du bor. Leveranser sker fram till tomtgräns alternativt portgräns, så nära som distributionsbilen kan köra. Vi levererar inte till adresser som kräver båttransport.

Vi erbjuder möjligheten att lägga till tjänster såsom installation.

Leveranstiden för hemleverans är 3-7 arbetsdagar från lagd order. Vid beställning med installation kan tiden för leverans vara något längre då detta beror på installationsfirmans tillgänglighet av tider och tryck som kan tillkomma under högsäsong/större kampanjer.

Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid utlämningen/leveransen av produkterna, om du inte själv kan närvara så ska mottagare kunna uppvisa köpande kunds legitimation samt sin egen, inga fotokopior accepteras.

Undersök din vara direkt när du tar emot produkten, kontrollera emballage och produkt väl innan transportören åker iväg. Om du upptäcker skada på emballage eller produkt be transportören göra en anmärkning innan du kvitterar godset. Det är viktigt att du behåller allt emballage och pall vid skada. Anmälan om skadat gods ska göras till oss inom skälig tid från mottagande, normalt inom 2 dagar.

Säljaren står för risken för produkten tills den utlämnats till kunden i Sverige.

 Installation

Anställda på transportfirman kan av försäkringsskäl inte ta av sig sina skor när de bär produkter. Platsen där produkten ska placeras måste således vara förberedd och klar innan installationen kan påbörjas (eluttag ej kopplingsdosa). Tänk på att kontrollera att produkten går in genom dörröppningen. Inburna produkter avemballeras inte av vår transportfirma, lägg därför till 5-10 cm för emballaget. Täck över ditt golv om du har ömtåliga eller fläckkänsliga golv, och se till att du har fri väg in i lokalen/bostaden.

6. Ändring av order

Av systemmässiga skäl kan vi inte göra ändringar i befintliga order, vilket innebär att de uppgifter du anger i din beställning är de som kommer att användas. Det är därför ytterst viktigt att du kontrollerar dina uppgifter innan du godkänner dessa och genomför köpet, blir det fel kommer du behöva lägga om din beställning.

7. Returfrakt (när försändelse inte hämtas ut av mottagaren)

Försändelse som ej hämtats ut och ej avbeställts i tid returneras till säljaren. Du debiteras då en avgift för att täcka säljarens skäliga transport- och administrationskostnader. Näringsidkare debiteras därutöver även en kostnad om 15 % av försäljningspriset. Ersättningarna begränsar inte säljarens rätt till eventuellt skadestånd.

8. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal untanför affärslokaler har du som konsument rätt att under vissa omständigheter frånträda/ångra ditt köp. Du ångrar ditt köp genom att inom 14 dagar kontakta säljarens kundtjänst för att göra din ångerrätt gällande och skapa en retursändning. Kundtjänsten når du på 04 77 77 91 00 eller genom vårt e-postformulär.  Ångerrätten löper från den dag du tog emot produkten (ångerfristen). Om avtalet avser flera produkter eller en produkt som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då du tog emot den sista produkten respektive den sista delen av produkten. Ångerrätten är som lägst sju arbetsdagar från den dag du tog emot produkten. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller annat förseglat datorprogram om förseglingen har brutits av dig.

Om du utövar din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka produkten till säljaren. Du står alltså själv för returfrakten (inkluderande risken) när du returnerar produkter till säljaren. Du bör paketera produkten väl och lämpligen i samma emballage för att minimera risken för transportskador. Vid returer ska ordernummer ALLTID bifogas/anges (dock ej på själva produkten eller förpackningen som ska vara i väsentligt oförändrat skick). Produkter som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Om du som konsument utövar din ångerrätt enligt ovan återbetalas köpbeloppet snarast, men senast inom 14 dagar från det att säljaren mottog ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Detta inkluderar leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Säljaren är dock inte skyldig att erlägga återbetalning förrän säljaren tagit emot produkten från dig eller du visat att produkten sänts tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. Säljaren kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med säljaren om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Om du har hanterat produkten i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan säljaren komma att kräva ersättning från dig för produktens värdeminskning.

Ångerrätten gäller ej för näringsidkare.

Har du frågor som rör ångerrätten kan du finna svar på Konsumentverkets webbplats. Här finns även standardformulär som du kan använda när du ångrar ett köp.

9. Öppet köp

Öppet köp gäller inte för våra produkter.

10. Garanti

För konsumenter ger säljaren 12 månaders garanti på produkterna med undantag för produkter av förbrukningskaraktär såsom batterier och glödlampor för vilka produkter säljaren istället ger 6 månaders garanti. För näringsidkare är garantitiden 30 dagar.

Garantin innebär att säljaren åtgärdar styrkta material- och/eller fabrikationsfel som reklamerats omedelbart efter det att felen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast inom ovan angiven garantitid räknat från leverans till den ursprungliga (första) köparen av produkten. Garantitiden löper även under den tid reparationer utförs. För reparerade delar, reservdelar och ersättningsprodukter gäller ingen ny garantiperiod. Garantitiden löper därvid alltid ut senast enligt ovan. Utbytta delar tillfaller säljaren. Garantin påverkar inte de rättigheter du har som kund enligt tvingande lagstiftning såsom konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen. Dock gäller den endast för produkter som köpts, används och finns i Sverige.

Garantin gäller inte för fel av mindre betydelse och som saknar relevans för produktens funktionalitet eller fel orsakade av väta, fukt eller liknande samt fel orsakade av felaktig installation och montering, felaktigt handhavande, bristande skötsel och transportskador.

Garantin gäller inte om reparation eller annat ingrepp i produkten har utförts av annan än av tillverkaren auktoriserat serviceföretag eller när det till produkten fogats reservdelar, tillbehör och andra artiklar som inte utgör originalartiklar och som därmed orsakat ett fel.

Vill du göra gällande ett garantifel kontaktar säljarens kundtjänst. Du ska då ha orderbekräftelsen tillgänglig. Adress, telefonnummer och e-post till kundtjänsten hittar du på iscom.se. Garantifel åtgärdas genom kostnadsfritt avhjälpande. Om avhjälpande inte kan ske ska säljaren tillhandahålla omleverans av samma eller motsvarande produkt. I de fall där produkttillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger säljaren rätt att i dessa ärenden hänvisa köparen direkt till respektive produkttillverkares support eller av produkttillverkaren anvisad servicepartner.

Om det vid undersökning av varan visar sig att det inte föreligger något garantifel gäller det som anges nedan under ”Reklamation” avseende undersökningsavgifter, transportkostnader m.m.

Garantin ersätter inte förlust i näringsverksamhet, kostnader för och relaterade till eventuell ned- och återmontering eller andra liknande kostnader såsom återställande av golv, tak och väggar. Såvitt avser näringsidkare ersätter garantin inte heller annan typ av indirekt skada.

I vissa fall ger tillverkaren av produkten en längre garantitid. Säljarens kundtjänst kan då hjälpa dig med att kontakta produkttillverkaren för att till denne reklamera ett garantifel.

11. Reklamation

Felaktiga produkter ska reklameras inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamationsfristen för konsumenter är som längst 3 år från det att du tog emot produkten. För näringsidkare är reklamationsfristen som längst 30 dagar från fakturadatum. Efter reklamationsfristen kan du alltså inte göra gällande fel i produkten.

Du bör undersöka alla produkter noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska samt att de har de egenskaper du förväntar dig. Om du reklamerar ett fel och det efter säljarens undersökning av det påstådda felet visar sig att produkten inte är felaktig på sätt som du beskrivit har säljaren rätt till ersättning för sina undersökningskostnader. Du bör därför beskriva felet noggrant och utförligt. Undersökningskostnaderna varierar per produkt och avtalas särskilt i samband med respektive reklamation, men är som lägst 500 kronor. Du kommer också att debiteras kostnader för säljarens retur av den felfria produkten. Säljaren har rätt att avvakta retur av produkten tills sådana avgifter och kostnader erlagts.

Alla transportkostnader, inkluderande transportkostnader på grund av återlämnande av felfri produkt, ska betalas av köparen. Det gäller dock inte i fall av återlämnande av produkt som är felaktig eller inte stämmer överens med beställningen. Du bör paketera produkten väl och lämpligen i samma emballage för att minimera risken för transportskador. Vid returer ska ordernummer ALLTID bifogas/anges. Produkter som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

När du ska reklamera ett fel kontaktar du säljarens kundtjänst. Du ska då ha orderbekräftelsen tillgänglig. Adress, telefonnummer och e-post till kundtjänsten hittar du på iscom.se. I de fall där produkttillverkaren tillhandahåller egen support och service äger säljaren rätt att i reklamationsärenden hänvisa köparen direkt till respektive produkttillverkares support eller av produkttillverkaren anvisad servicepartner.

Önskar du reklamera din produkt är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på iscom.se

12. Ansvar för fel

Säljarens ansvar till följd av fel i produkten är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen och annan konsumenträttslig lagstiftning i förhållande till konsumenter och köplagen och annan relevant köprättslig lagstiftning i förhållande till näringsidkare.

Säljaren ansvarar aldrig för förlust av data. Ta därför alltid back-up på viktig data. Säljaren kan ej återskapa eller ta back-up på kunders data i händelse av reklamation.

Har du återsänt en felaktig produkt och säljaren avhjälpt felet eller företagit omleverans, ersätter säljaren dina skäliga fraktkostnader för återsändande av produkten snarast, men senast inom 30 dagar från det att säljaren mottog produkten. Om felet är av väsentlig betydelse och avhjälpande eller omleverans inte kan ske har du rätt att häva köpet. Hävs köpet återbetalas köpbeloppet snarast, men senast inom 30 dagar från det att säljaren mottog produkten. Såvitt avser konsumenter ansvarar säljaren inte för förlust i näringsverksamhet.

 

13. Personuppgifter

Säljaren följer personuppgiftslagen. Säljaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter kunden lämnar till säljaren i samband med registrering av ett användarkonto eller annars vid en beställning. Uppgifterna använder säljaren normalt för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden, svara på kundens frågor eller ge kunden tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. Personuppgifter kan också komma att lagras, bearbetas och delges till andra bolag inom ISCOM koncernen samt samarbetspartners så att säljaren kan få en bättre förståelse för kundens behov och förbättra säljarens produkter och tjänster samt för marknadsföring. Säljaren kan också behandla personuppgifterna för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket personuppgifterna samlats in, om det behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med kunden, om det krävs enligt lag eller av behörig myndighet, om det behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar, eller om det behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet.

Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan också när som helst skriftligen begära att kundens registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal. Kunden har också möjlighet att skriftligen anmäla att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Personuppgifterna bevaras till dess de inte längre behövs. Dock inte längre än tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Begäran om information, avregistrering och rättelse lämnas skriftligen till ISCOM Consulting AB, Sandsjövägen 10, 36 293 Tingsryd.

14. Cookies etc.

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Mer information om hur säljaren använder cookies hittar du här.

Via appen kan du få så kallade pushmeddelanden. Om du har slagit på tjänsten för pushmeddelanden så informerar säljaren dig om ISCOMs senaste erbjudanden. Om du slår på platstjänster så samlar säljaren in uppgifter om platsen för din mobila enhet. När du befinner dig inom ett specifikt geografiskt avgränsat område så använder säljaren denna data för att skicka kommersiella meddelanden till dig i form av pushmeddelanden. Säljaren samlar inte in några personuppgifter genom tjänsten för pushmeddelanden. Du kan slå av tjänsten för pushmeddelanden på din mobila enhet. Du kan även slå av tjänsten för platstjänster. Därutöver kan du alltid slå av funktionen för platstjänster och pushmeddelanden via appens inställningar.

15. Länkar till tredje parts webbplatser

Säljarens webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Säljaren ansvarar inte för innehållet på de länkade sidorna. Användaren bär risken för användningen av sådana webbsidor.

16. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Vissa namn, beteckningar och logotyper är varumärken som tillhör säljaren eller annan part. Det innebär att kunden inte får (utöver vad som medges enligt dessa villkor och tvingande lagstiftning) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på webbplatsen utan skriftligt medgivande från säljaren eller innehavaren av den immateriella rättigheten.
[gzd_complaints]