+46 477 77 91 00

Videoövervakning med Deep Learning NAS Synology DVA3219

Med videoanalys förändras sättet vi övervakar på: i stället för att bara låta dig hämta videomaterial efter att en incident har inträffat kan den varna dig och till och med utlösa automatiska svar när något händer. Med de djupinlärningsbaserade algoritmerna som drivs av NVIDIA GeForce®-grafikkortet kan Synology DVA3219 precisera de händelser som du vill titta närmare på.

Inbyggda analysmoduler som blir beslutsunderlag

Avancerade, djupinlärningsbaserade algoritmer som är inbyggda i DVA3219 omvandlar stora mängder ostrukturerade videodata till situationsberedskap och affärsintelligens. Det hjälper till att minska arbetslaster avsevärt samtidigt som den allmänna säkerheten förbättras.

mer information