+46 477 77 91 00

Dataskyddsinformation

Privacy Policy

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. När det samlas på våra sidor personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress), är detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.
Observera att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.
Användningen av kontaktuppgifter som offentliggörs i samband med tredje mans uppgiftsskyldighet för att skicka oönskade reklam- och informationsmaterial är härmed uttryckligen utesluten. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. spam-e-post.

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google ™ Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra Google-data.
Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan. Google Analytics tilläggswebbläsare tillägg ger besökare större kontroll över vilka Google Analytics-data som samlats in på webbplatser som är åtkomliga. Om du inte vill lagra dina data, installera du deaktiveringsverktyget från Google.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker vår hemsida, vår webbserver spara automatiskt data för att temporärt registrerar data för frågande datoranslutning, webbsidor du besöker, datum och varaktighet för besöket, data av typen webbläsare och operativsystem identifiering och Webbplats från vilken du besöker oss. Ytterligare personuppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress kommer inte att samlas om du inte lämnar sådan information frivilligt, t.ex. som en del av en informationsförfrågan. Så vi samlar bara in data för personlig behandling och användning om du frivilligt bestämmer dig för att komma in eller uttryckligen komma överens. Överföringen av data kan vara okrypterad.

Användning och offentliggörande av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar använder vi uteslutande för teknisk administration av webbsidorna och för att uppfylla dina önskemål och krav, det vill säga för att behandla avtalet som ingåtts med dig eller för att svara på din begäran.
Endast om du har gett oss ditt förhandsgodkännande eller om du – såvitt inte lagstadgade bestämmelser säger det – inte har invänt mot, använder vi även dessa data för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringsändamål.
För det mesta kommer sådan information att användas för att svara på dina förfrågningar eller till exempel till dig. Att skicka dokument. Då vidarebefordras informationen till den ansvariga medarbetaren. Genom att lämna in kontaktformuläret eller ansökningsformuläret samtycker du till att behandla och avslöja dina uppgifter. Du kan återkalla detta samtycke skriftligen eller via e-post till ISCOM Consulting AB när som helst med verkan för framtiden.

Kontakt:

ISCOM Consulting AB
Sandsjövägen 10

362 93 Tingsryd
Telefon: 04 77 77 91 00
Org.nr: 5567048854

En överföring, försäljning eller annan överföring av dina personuppgifter till tredje part sker inte, om inte detta är nödvändigt för utförande av kontrakt eller du uttryckligen har samtyckt. Det kan till exempel vara nödvändigt för oss att skicka din adress och beställningsinformation till våra leverantörer vid beställning av produkter.

Säkerhet
ISCOM Consulting tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och missbruk. Detta sparar dina data i en säker operativ miljö som är otillgänglig för allmänheten. I vissa fall kommer din personliga information att krypteras under överföring med SSL-teknik (Secure Socket Layer). Det innebär att kommunikationen mellan din dator och ISCOM Consulting-servrarna görs med en känd krypteringsmetod, om din webbläsare stöder SSL.

Om du vill kontakta ISCOM Consulting via e-post, påpekar vi att sekretess för den överförda informationen inte är garanterad. Innehållet i e-postmeddelanden kan ses av tredje part. Vi rekommenderar därför att du endast skickar konfidentiell information via post.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på ISCOMs webbplats.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att cookies används, vad de används till och hur de kan undvikas. Vill du veta mer om lagen och dess innebörd läser du detta på Post- och telestyrelsens hemsida.

Hos oss används cookies för att komma ihåg om du har besökt iscom.se tidigare och vilka uppgifter du har lämnat vid dessa besök eller under ditt pågående besök. Utöver detta används även cookies för att vi skall kunna föra statistik över våra besökare. Dessa uppgifter avidentifieras och några personliga uppgifter används inte för statistik.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in webbläsaren så att den automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Det är även möjligt att radera cookies med hjälp av webbläsaren. På webbläsarens hjälpsidor hittar du mer information. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Sekretesspolicy

Om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Du får endast nyhetsbrevet om du har valt att prenumerera. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst och utan kostnad, observera dock att avgifter för datatrafik genom din operatör kan tillkomma. För att göra detta, klicka på länken i slutet av varje nyhetsbrev.

ISCOM Consulting AB
Sandsjövägen 10

362 93 Tingsryd
Telefon: 04 77 77 91 00
Org.nr: 5567048854

Personuppgifter

ISCOM Consulting följer Dataskyddsförordningen (EU-GDPR/personuppgiftslagen). ISCOM Consulting är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter kunden lämnar till oss i samband med registrering av ett användarkonto eller annars vid en beställning. Uppgifterna använder vi normalt för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden, svara på kundens frågor eller ge kunden tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. Personuppgifter kan också komma att lagras, bearbetas och delges till andra bolag inom ISCOM koncernen samt samarbetspartners så att ISCOM kan få en bättre förståelse för kundens behov och förbättra ISCOMs produkter och tjänster. ISCOM kan också behandla personuppgifterna för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket personuppgifterna samlats in, om det behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med kunden, om det krävs enligt lag eller av behörig myndighet, om det behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar, eller om det behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet.

När som helst har du möjlighet att få information om de personuppgifter som lagras om dig gratis på begäran. Dessutom har du rätt att korrigera felaktiga uppgifter, blockera och ta bort (i den omfattning som tillåts enligt gällande lag). Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan också när som helst skriftligen begära avregistrering eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal. Kunden har också möjlighet att skriftligen anmäla att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Personuppgifterna bevaras till dess de inte längre behövs. Dock inte längre än tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR/personuppgiftslagen).

Begäran om information, avregistrering och rättelse lämnas skriftligen till ISCOM Consulting AB, Sandsjövägen 10, 362 93 Tingsryd.